Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
Искане за издаване на удостоверение за наследници
Декларация за притежание на куче
Управници след 1878г.
План на с. Гложене - централна част
Данни за населението на Гложене и общината
Съобщения от 2011г. (архив)
Съобщения от 2012г. (архив)
Съобщения от 2013г. (архив)
Съобщения от 2015г. (по месеци)
DMS
Съобщения от 2014г. (архив)